Lid worden

De vzw Speleo GOTA stelt zich tot doel overlevingstechnieken, speleologie, alpinisme en reddingstechnieken te verspreiden en te instrueren.

Wij groeperen derhalve geïnteresseerden die deze technieken wensen aan te leren en te beoefenen.

Heeft u interesse om een of meerdere activiteiten uit deze werkgroepen aan te leren / te beoefenen, wens je aan te sluiten bij onze vereniging, stuur dan nu je kandidatuur door.

Het Lidgeld voor 2023 bedraagt €12,5 per kalenderjaar, deze te verhogen met een verzekering bijdrage indien je speleologie, alpinisme of hoogte redding activiteiten wenst mee te doen.

Voor speleologie en hoogte redding kan je een verzekering afsluiten bij het VVS via onze club, voor rotsklimmen en alpinisme raden we je een aansluiting bij het KBF aan.© vzw GOTA