Survival

Survival betekent voor ons met zo weinig mogelijk materiaal toch het onvoorziene aankunnen…

Tal van technieken zoals: een bivak maken, een vuur starten en gebruiken voor verschillende doeleinden, het recycleren van water, voedsel vinden en bereiden, eerste hulp toepassen, oriëntatie en kaartlezen, het inrichten van een bivakplaats en het geven van noodsignalen, worden aangeleerd en geoefend.

© vzw GOTA